Thursday, April 11, 2013

PERJUMPAA PMFSK BERSAMA PIHAK PENTADBIRAN FAKULTI SAINS KESIHATAN


 PMFSK BERSAMA PIHAK PENTADBIRAN


Perbincangan antara PMFSK dan Pihak pentadbiran dikepalai oleh Muhammad Hazrin Husin, Timbalan Yang DiPertua2, wakil PMFSK.

Antara isu-isu yang berbangkit adalah isu akademik pelajar, HC, kemudahan prasarana dan yuran pengajian.


 Pelajar tahun satu umumnya terkena kejutan budaya, hal ini kerana gaya dan sistem pembelajaran di Universiti berbeza dari suasana matrik dan persekolahan. Manakala anugerah dekan pula hanya akan diberikan kepada pelajar yang benar-benar cemerlang iaitu mendapat gred A- (3.7). Satu cadangan agar diraikan para pelajar yang mendapat anugerah dekan tersebut agar dapat menaikkan semangat rakan-rakan yang lain untuk mendapatkan anugerah yang sama.Berkaitan prasarana yang tidak memuaskan di fakulti, pihak pentadbiran menyarankan agar semua mahasiswa mengisi borang aduan secara online kerana ia lebih berkesan di  smpweb.


Manakala bagi yuran pengajian, pihak fakulti akan menyemak semula sistem agar tidak berlaku ketidakadilan dalam pembayaran yuran bagi mahasiswa.

No comments:

Post a Comment